Skip navigation.
Диети и Отслабване - Начало

Роля на аеробните тренировки за здравето

Учени от клиниката Майо след задълбочени проучвания са стигнали до извода, че аеробните упражнения помагат за съхраняване на умствените способности и могат да изиграят важна роля в терапията против слабоумие.
Като всяка физическа активност аеробните упражнения повишават честотата на сърдечните съкращения и потребността на организма от кислород. Става дума не само за бягането, а и за всички видове дейност, които се извършват в аеробен режим: ходене, ринене на сняг, събиране на листа в двора. Според д-р Ерик Алског, когато човек извършва дадена домакинска дейност, свързана с по-интензивно натоварване, организмът може да бъде приведен в аеробен режим. Изследователите са проучили над 1600 научни разработки, 130 от които непосредствено са свързани с влиянието на физическата активност върху развитието на слабоумие. Резултатите показват, че аеробните упражнения имат много сериозно влияние както върху развитието на слабоумието, така и върху когнитивните разстройства. А изследвания върху животни показват подобрение на мозъчната дейност и увеличаване на количествата връзки между мозъчните клетки.
Експериментите са категорични, че болни от слабоумие след половингодишни аеробни тренировкиимат много по-голямо подобрение отколкото нетрениращите.
Здрави възрастни хора, които редовно се занимават с физически упражнения демонстрират по-големи  когнитивни способности.
След 6-12 месечни тренировки е установено чрез ЯМР подобрение на връзките между мозъчните неврози.
Аеробните упражнения подобряват и развиват мрежата от капиляри, което също работи против слабоумието.
Могат да се посочат още плюсове на аеробното натоварване, но е сигурно, че  когато хората правят аеробни тренировки с цел отслабване, те практически се грижат не само за теглото си.